Peter Læssøe

Borgmesterkandidat

Mærkesager:
Landets bedste kommune – baseret på en styret økonomi og Danmarks bedste folkeskoler.

Min overordnede mærkesag – Dragør Kommune – landets bedste kommune – baseret på en styret økonomi. Min overordnede lokalpolitiske mærkesag er, at skabe og drive Danmarks bedste kommune og jeg mener, at jeg har de nødvendige kompetencer til at stå i spidsen for denne udvikling af kommunen. Mere end 35 års professionelle erfaringer i det private erhvervsliv i mere end 5 forskellige brancher parret med mere end 30 års arbejde som frivillig idrætsleder, samt de seneste ca. 11 år i kommunalbestyrelsen med særligt fokus på arbejdet i økonomiudvalget “ØU” og i Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget “SSAU” – giver mig et unikt udgangspunkt for at løse opgaven.

Jeg tror, at de fleste mennesker er enige med mig i, at økonomien er grundlaget for, at der kan skabes en stabil langsigtet plan for kommunens udvikling. Derfor var fokus i de første 4 år af min tid i kommunalbestyrelsen at forstå den komplekse virksomhed en kommune er og de økonomiske sammenhænge, der eksisterer. Efter den seneste periode har jeg også haft fornøjelsen af, at lære Social-, Sundhed og beskæftigelsesområdet at kende. Med økonomi, det sociale, sundhed og beskæftigelse som specialer føler jeg mig nu helt “udlært” som lokalpolitiker. Jeg kender de fleste “hemmeligheder” og forstår  hvordan en kommune fungerer og ikke mindst, hvad der driver omkostningerne i en kommune som Dragør.

Alle vore politiske kolleger/”modstandere” har offentligt givet udtryk for, at man ikke kan styre en kommunes økonomi. Argumentationen for at man ikke kan styre økonomien stikker ikke særlig dybt og er for det meste funderet på, at man jo ikke kan forudsige, hvor mange borgere, der bliver ramt af arbejdsløshed eller hvor mange børn, der på ulykkelig vis skal anbringes udenfor hjemmet. Begge situationer er noget, der påvirker kommunens økonomi ganske betydeligt. Men selvfølgelig kan man styre den overordnede økonomi – og netop ikke de enkelte udgiftsposter. Og til de Dragør borgere, der mener, at Liste T har en væsentlig andel i tidligere tiders dårlige styring af kommunens økonomi og derfor lyder utroværdig, når man signalerer bedre økonomistyring, så er min melding klar. Liste T og jeg personligt vil levere stabile og forudsigelige driftsoverskud; det har vi senest vist i et tæt samarbejde med AO og V. Den stabile økonomi er forudsætningen for at udvikle kommunen.

For at kunne skabe langsigtede resultater er ro om økonomien en forudsætning. Derfor er en relevant vision for økonomien, at ”Dragør Kommune er bedst i landet til at styre den kommunale økonomi. Kommunens borgere er tilfredse med styringen af økonomien og brugen af skattekronerne”. Det er denne vision jeg vil jagte i de kommende år. I efteråret 2019 indgik Liste T i sit første budgetforlig i mange år – og på mindre end et kalenderår viste dette markante resultater. Fra at være i en situation på vej til at blive sat under administration af Indenrigsministeriet til at opfylde den økonomiske politiks målsætning om, at kommunens 365-dages likviditet skal være 40 mio.kr. gik der under 12 måneder. Resultaterne taler for sig selv.

Skoler
Når man vurderer den vigtigste ydelse en kommune skal levere til sine borgere, så dukker folkeskolen op, som noget af det første. Vi har haft en mangeårig tradition for at have nogle af landets bedste folkeskoler og det skaber i mine øjne en fantastisk positiv spiral. Alle der flytter til Dragør og er heldige at få børn vil kunne trække på den kvalitet, som Dragørs folkeskoler har formået at skabe og levere gennem mange år.

Når børnene vokser op og uddanner sig videre og som oftest flytter fra Dragør Kommune, så er tendensen ofte, at man – med denne baggrund – vender tilbage til kommunen og så fremdeles. Det er netop denne positive spiral Liste T ønsker for Dragør Kommune. Det skaber øget stolthed, øget velvære, øget velstand, øget tryghed -og ikke mindst tilfredshed hos den enkelte borger.

Dette er den basale grund til, at Liste T vil arbejde for, at Dragør Kommune har landets bedste folkeskoler. Hvad er landets bedste folkeskoler? – er det vurderet på elevernes karakterer? I mange år har jeg selv plæderet for dette synspunkt, men ret beset, så er elevernes karakterresultater mest af alt en afledet af, om børn, lærere og pædagoger trives. Derfor har vi ændret fokus, så trivslen er det vigtigste. For Liste T er trivsel i skolen det, der skaber de bedste skoler i landet.

Og vores målsætning er at skabe skoler, hvor børnene, lærerne og pædagogerne trives. Vi vil monitorere det, vi vil reagere og igangsætte initiativer, der øger trivslen.

På skoleområdet er Liste T den bedste garanti borgerne kan få. Vi stiller med en række kandidater, der har betydelige kompetencer indenfor skoleområdet og med kandidater, der har gennemført store forandringsprojekter i deres professionelle liv. Vil du have Danmarks bedste folkeskoler tilbage, så stem på Liste T.

Lokalpolitik
For ca. 12 år siden blev jeg spurgt af 3 forskellige partier, om jeg ville stille op til kommunalvalget i 2009. Jeg valgte at stille op for Liste T, som i mine øjne – dengang og nu – arbejder mest seriøst med de politiske sager, der bliver bragt frem af forvaltningen. Det særlige kendetegn ved Liste T er, at vi kun arbejder for borgerne i Dragør Kommune; vi er ikke underlagt nogen landspolitiske dagsordener. Det betyder, at uanset om regeringen er ”blå” eller ”rød” og uanset om McKinsey eller et andet konsulenthus ser store potentialer i at slå vandselskaber eller naturgasselskaber sammen, så kigger vi mest på, om det giver mening for Dragør Kommunes borgere. Netop det giver stor mening for mig.

Ligeledes imponerer Liste T’s medlemsskare mig gang på gang. I alle komplekse spørgsmål arbejder Liste T sammen med Liste Ts bagland, som tæller rigtig mange dygtige fagpersoner, som kan rådgive om de politiske emner, der løbende arbejdes med. Og det er netop den måde Liste T’s politiske program bliver til på.

Forud for kommunalvalget i 2013 havde Liste T nedsat en arbejdsgruppe, som arbejdede med det politiske program og det kom til at fylde ca. 21 sider. Det synes vi alle var lige i overkanten, så da vi i efteråret 2016 skulle i gang med at opdatere vores program forud for KV2017, så tænkte vi initialt, at nu skulle vi ned i omfang. Men – på trods af denne målsætning – endte vi på 41 sider! Årsagen er, at Liste T denne gang – som det eneste parti i kommunalbestyrelsen – har beskrevet politikker samtlige områder af kommunens aktiviteter. Det betyder, at vælgerne og vores kolleger i kommunalbestyrelsen altid ved, hvor man har Liste T. Der er fuld åbenhed om, hvor vi står – og det synes jeg er en styrke for alle parter. Vi er godt klar over, at kun meget få læser de 41 sider, men de skal betragtes som Liste T’s ståsted, når vanskelige emner diskuteres med politiske kolleger og med borgerne. Forud for kommunalvalget i år 2021 har vi igen været hele programmet igennem – og igen er det blevet længere! Det skyldes, at vi denne gang har gjort os den ulejlighed at beskrive status for hvert enkelt politikområde.

Baggrund
Jeg er 60 år gammel og arbejder som chefkonsulent i et dansk konsulentfirma. Jeg er gift med Line (overlæge på Herlev Hospital) på 26. år og sammen har vi 2 voksne børn: Thor på 23 år og udeboende studerende – og – Bjørg på 19 år, som sdiste år blev student. Vi har boet i Dragør Kommune siden 1997 (nu på 24. år) og har haft fornøjelsen af at lære institutioner, skoler, sportsforeninger o.m.a at kende. Jeg er født og opvokset i Kastrup, har boet 3 år i Tårnby; nogle få år i Sundby og derefter ca. 14 år i Frederiksberg Kommune indtil 1997, hvor turen gik til Dragør Kommune.

Jeg har hele mit liv været frivillig i sportsforeninger. Lige siden jeg var 15 år gammel har jeg deltaget i junior, senior og senere veteran- og bestyrelsesarbejde. Så jeg kender foreningslivet ud og ind – fra flere meget forskellige kommuner. Jeg har tillige været medlem af Dragør Kommunes Folkeoplysningsudvalg siden år 2001, så på den måde er jeg fuldt og helt opdateret på, hvordan foreningslivet har det i kommunen.

Min professionelle karriere har taget udgangspunkt i, at jeg som 23-årig blev akademiingeniør fra DIA (nu DTU – Danmarks Tekniske Universitet). Mit eksamensprojekt blev vejen til flere jobs i udlandet, som ”klassisk” elektroingeniør med computerstyring af motorer m.m. som speciale. Jeg har arbejdet som konsulent og medejer af et konsulentfirma; som kvalitetschef og chef for regulatory affairs i en medikoteknisk virksomhed; jeg har gennemført ISO-9001- og EN46001-certificering af 2 virksomheder; jeg har arbejdet som administrativ og økonomisk landeansvarlig. Tog derefter en HD i Økonomistyring og Informatik og arbejdede derefter ca. 20 år i den finansielle sektor med forretningsudvikling inden jeg tidligere i år skiftede til det konsulentfirma jeg er tilknyttet i dag.

Sideløbende med de faste jobs har jeg arbejdet frivilligt med at hjælpe startups. Nystartede virksomheder har ofte udfordringer med meget basale ting og har ofte så mange idéer, at det kan spænde ben for en styret vækst af virksomheden og ikke mindst af virksomhedens likviditet. Det hjælper jeg gerne til med. Bare det at arbejde sammen med unge mennesker i denne situation er givende i sig selv.

Samlet set kan man sige, at jeg gennem hele mit professionelle liv har arbejdet med forandringer i form af organisationsudvikling, forretningsudvikling, procesudvikling og produktudvikling.

Tilbage til forsiden