Ebbe Kyrø

3 skarpe fra Ebbe Kyrø:

Jeg er selvstændig erhvervsdrivende og arbejder som medieproducent. Jeg bor på Dragør Sydstrand sammen med Lena, og sammen har vi 3 voksne børn.

De nære løsninger som rammen om det gode familieliv
Jeg bor på Dragør Sydstrand og arbejder for at skabe rammerne om det gode liv i området.Dragør er helt overordnet en rigtig dejlig kommune at bo i, og det er der flere og flere, der finder ud af. Vi har mange tilflyttere, og elevtallet i vores skoler går op. Vi har nærhed til vand, fredede enge og spændende historiske bydele. Desuden er vi i nærheden af storbyen. Men der har gennem nogle år været en tendens til, at kommunalbestyrelsen for tit har set bort fra nabohøringer ved f.eks. nybyggeri. Her bør vi være bedre til at lytte og gå i dialog, inden beslutningerne tages.

Dragør havn er kruptappen i Dragørs identitet
Som aktiv sejler i Dragør Havn vil jeg gerne være med til at udvikle havnen. I Liste T arbejder vi videre inden for rammerne af Lokalplanens forslag med erhvervsdelen og ombygning af molerne. Vi mener, at havnen kan udvikles til ikke mindre end Hovedstadsområdet maritime kulturhavn. Konkret vil vi snarest muligt have sat gang i en sammenlægning af de tre havnebassiner, og så ønsker vi at få vedtaget en langsigtet strategi for havnen, så det ikke længere er hovsa-løsninger, som præger udviklingen.

Skoler med lokal ledelse og reel medbestemmelse
Dragørs rigtig gode skoler har været udsat for mishandling og manglende politisk lederskab gennem de sidste 4 år. Vi har i Liste T arbejdet stålsat på at få indført 3 selvstændige skoler på 3 matrikler. Efter det kaotiske forløb med ny skolestruktur har kommunens lærere og pædagoger været udsat for et pædagogisk udviklingsprojekt, som skulle indføre en enhedskultur på Dragørs skoler. En kæmpe faglig fornærmelse af skolernes dygtige lærere og pædagoger, som har søgt væk fra skolevæsenet i alt for stor stil. Der skal ske en skoleudvikling med det lange lys tændt for at få skolerne på skinner igen. Og det skal ske med inddragelse af forældre og børn. En stemme på mig er din garanti for, at skolerne kommer ind på et godt udviklingsspor.

Arkitekturpolitik skal give inspirerende rammer
Dragør skal have en arkitekturpolitik. Vi oplever mange nybygninger, og husene bliver større og større. Vi skal have kigget vores lokalplaner, byplansvedtægter m.m. grundigt igennem, så der er klare retningslinjer. Bygherrerne skal have sikker grund at bygge på, og naboerne skal kunne store på, at deres kvarter udvikler sig tilfredsstillende. Bustrafikken er et ømt punkt, hvor der i høj grad er plads til forbedring – f.eks. i form af en ringbus til og fra metroen ved lufthavnen. Og endelig er klimaudfordringerne kommet på dagsordenen. I den kommende valgperiode skal vi bl.a. have bygget diger, så alle i Dragør Kommune kan føle sig sikre ved stormflod. Jeg sidder i By-, Erhvervs- og Planudvalget og vil i den kommende periode arbejde for at skabe de bedste rammer for Dragørs borgere.

De nære løsninger som rammen om det gode familieliv
Jeg bor på Dragør Sydstrand og arbejder for at skabe rammerne om det gode liv i området. I 2017 stillede jeg forslag om at få etableret et 8.000 m2 hundelufterområde ved Sydstranden. Det lykkedes som bekendt, og det bliver helt sikkert et hit blandt de firbenede og deres venner. I november har jeg stillet forslag om at vi kan etablere en badebro et sted mellem Café Sylten og St. Magleby Strandvej. Badebroer langs Sydstranden eksisterede i 1960’erne, og det bliver herligt at kunne komme til at bruge den dejlige strand lige uden for vores dør.

En kommune i erhvervsmæssig balance
Som selvstændig erhvervsdrivende i mere end 30 år kender jeg til erhvervslivets vilkår. Jeg vil arbejde for, at kommunen sætter rammer op for et klyngesamarbejde, så selvstændige i beslægtede erhverv kan berige hinanden og indgå i f.eks. markedsføringssamarbejder.

CV for Ebbe Kyrø
Cand.mag. i dansk og filmvidenskab fra Københavns Universitet.
Selvstændig siden 1986. Har drevet Nexus Kommunikation A/S siden 1996 med konsulentarbejde, journalistik, web- og medieproduktion. Omfattende kursus- og foredragsvirksomhed. Producerer mange tv-programmer til DR.
Ekstern lektor i dansk sprog og public relations ved Roskilde Universitetscenter 1994-2003.
Jeg har erfaring fra bestyrelsesarbejde i skolebestyrelse, virksomhedsbestyrelse, grundejerforeningsbestyrelse, plejehjemsbestyrelse og siden januar 2008 også fra bestyrelsen i Liste T. Har siddet i Dragør Kommunalbestyrelse for Liste T siden 2014. I fritiden er jeg aktiv sejler med træbåd på Nordre Mole i Dragør Havn. Medlem af Dragør Kommunalbestyrelse siden 2014. Har i valgperioden været medlem af Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, By-, Plan- og Erhvervsudvalget, bestyrelsen ved Sansehusets Børnehave, Grønt Råd Amager, Havnens Brugerbestyrelse, Det Rådgivende Havneråd og Dragør Bevaringsnævn. Gift med Lena og har 3 voksne børn plus børnebørn. Bor på Sydstranden.

Tilbage til forsiden