Rita Smedegaard

Om mig
Jeg er 62 år – og arbejder som chefkonsulent for Kompetencesekretariat (De statslige overenskomstparters fælles sekretariat for kompetenceudvikling). Jeg er gift med Henrik Kruuse, og vi har to  voksne børn: Laura og Kristian, som begge er i tyverne.  Vi har boet på Nordre Tangvej siden 1994, hvor vi flyttede til byen.

Gode muligheder for børn og unge
Det ligger mig meget på sinde, at vi fastholder de mange gode tilbud for børn og unge i Dragør, så de har noget spændende at foretage sig efter skole. Vi har mange fantastisk gode tilbud i Dragør. Vi har Ungdomsskole og Musik- og Kulturskole og de mange fritidsaktiviteter i klubberne. Der bliver alle steder gjort et kæmpearbejde, som viser sig i flotte resultater. Alle disse aktiviteter skal fastholdes, videreudvikles og støttes.

For mig er Dragør et rigtig godt sted at bo. Det gælder uanset om du er barn, voksen eller gammel.

Sådan skal det helst blive ved med at være. Derfor stiller jeg op til kommunalvalget for liste T.

Mine børn – Laura og Kristian har gået i dagpleje, børnehave og skole i Dragør Kommune. De har gået på Dragør Skole, da den var absolut på toppen – og det vil jeg gerne være med til, at skolerne i Dragør igen kommer.

Musikskolens tilbud har været med til at give vores børn en masse gode oplevelser på den kreative front. Det er også værd at bevare og udvikle.

Det er vigtigt, at skoler og fritidsaktiviteter bakkes op af forældre, så vi bevarer det vigtige nærdemokrati. Det er noget af det vi både har forudsætningerne for og er gode til i Dragør.

Laura og Kristian har gået på Rysensteen Gymnasium og på Christianshavn Gymnasium – det har givet anledning til mange sene afhentninger i lufthavnen. Jeg vil arbejde for, at vi får offentlig transport til og fra lufthavnen hele døgnet. Vi skal ikke snøres af det omfattende offentlige transportnet omkring København, men skal have del i den udbygning af infrastrukturen, der foregår i disse år.

Jeg stiller også op for Liste T, fordi jeg er tilhænger af, at vi holder en god tone i de politiske drøftelser. At vi er åbne og fordomsfrie i vore meningstilkendegivelser, så både borgere og politikere tør deltage i den politiske debat, og får indflydelse på de beslutninger, der skal tages.

Tilbage til kandidatlisten