Lotte Aabye

Frivillighed – det er det, vi gør sammen..

Frivillighed er det, der binder os sammen – det vi gør for hinanden. At være frivillig handler om at brænde for en sag eller en opgave. Det handler ikke om at få løn eller goder, men om at kunne yde og få respekt.

Fremtidsforskere spår, at frivillighed bliver et af de stærkeste aktiver i de kommende år. Frivilligt arbejde, aktivt medborgerskab og hjælp til hinanden skal sikre vores velfærd.

I Liste T er vi optagede af, hvordan vi kan sikre, at det bliver lettere at være frivillig. Vi har tillid til, at rigtig mange gerne vil og kan bidrage til, at vi sammen udvikler vores lokalområde.

Vi har allerede mange frivillige her i Dragør – tænk bare på foreningsarbejdet, museerne, biografen, turistrådet, Cykling uden alder, i skole- og forældrebestyrelser og senest vores ihærdige Natteravne – det er blot nogle få eksempler på, hvor mange der bruger deres liv i frivillighedens tjeneste. Men der er plads til flere frivillige og flere nye ideer.

Politisk vil vi gerne kunne understøtte og sikre, at det bliver endnu lettere at være frivillig, men også at vi husker hinanden på, at der er mange, der fortjener anerkendelse i hverdagen. Vi skal have en koordinator, der støtter og hjælper, når frivillige får en rigtig god idé. Frivillige skal ikke bruge tid og kræfter på at finde vej i den kommunale administration.

Derfor vil jeg gerne arbejde for at

  1. der ansættes en frivilligkoordinator med ansvar for støtte til og samarbejde med de frivillige organisationer og andre frivillige tiltag for alle aldersgrupper.
  2. der udarbejdes et idékatalog, som kan støtte både kommunens egen indsats og de frivillige organisationers og andre borgeres indsats for at inddrage kommunens borgere i foreningsarbejdet og andre frivillige aktiviteter.
  3. anvender alle de midler, der tilflyder kommunen via § 18 i Lov om social service, til at støtte frivilligt socialt arbejde.

 

Tilbage til kandidatlisten