Kristine Bark Grundahl

Kristine Bark Grundahl: Jeg vil arbejde for at forbedre Dragørs skoler

Skolerne
Mit politiske hjerte brænder først og fremmest for Dragørs skoler. Jeg glæder mig over, at vi ved næste skoleår igen får tre skoler på tre matrikler. Det løser imidlertid ikke, at Dragør har en af landets højeste klassekvotienter, som jeg mener, bør nedbringes til 24 elever. Derfor skal vi også have et 9. klassespor. Hvis det i enkelte tilfælde er nødvendigt at have en højere klassekvotient, skal der sikres ekstra ressourcer til klassen.

Dragør Kommune har landets højeste inklusionsprocent. Jeg har set tydelige tegn på, at den aktuelle inklusionsprocent på 98,8 % er for høj i forhold til skolernes beskedne ressourcer til området. Liste T understøtter målet om en høj grad af inklusion i folkeskolen. Det kræver dog en sikkerhed for, at elever i Dragør Kommune får den støtte, de har brug for, når de ikke trives fagligt og socialt.

Vi skal værne om lærernes og pædagogernes engagement og faglighed ved at give dem ordentlige arbejdsvilkår. Liste T mener, lokalaftalen om lærernes arbejdstid er en vigtig forudsætning for den gode skole. Derudover mener jeg, at vi skal opgradere skolernes fysiske rammer herunder både klasselokaler og skoletoiletter, som flere steder ikke er gearede til det øgede antal børn på Dragørs skoler.

Ringbus
En stor del af Dragørs borgere enten arbejder eller studerer uden for kommunen. Som det er i dag, kan det være en udfordring at komme både til og fra Metroen ved Københavns Lufthavn uden for myldretiden. Jeg finder det derfor nødvendigt, at der arbejdes på at styrke den offentlige transport mellem Dragør og lufthavnen, gerne i form af en ringbus.

Kultur
Dragør er en historisk by, der rummer et hav af interessante kulturelle tilbud, der fremadrettet skal støttes op om. Dragør Bio skal støttes, så det sikres, at biografen fortsat kan fungere som filmklub, inddrages i undervisningen for byens skoler og samtidig vise aktuelle film. Derudover er jeg tilhænger af at få oprettet et kultur- og velkomstcenter på havnen, som giver mulighed for at formidle byens gode fortællinger til både borgere og byens mange besøgende.

Min baggrund
Jeg er opvokset i Dragør, og efter en afstikker til Christianshavn flyttede min familie og jeg i 2012 tilbage til Dragør. Vores beslutning var især præget af de sikre skoleveje, gode fritidsaktiviteter for børn og voksne, den skønne natur og den korte afstand til København samt i særdeleshed de gode skoler.

Min politiske interesse blev for alvor vagt, da min ældste datter startede i 1. klasse, og den nye skolereform blev indført. Jeg engagerede mig i første omgang i forældrerådet og har siden været repræsenteret i forældrerådet i begge mine døtres klasser. Her har jeg været med til at kæmpe for bedre forhold og ressourcer til både børn og voksne. En naturlig forlængelse af dette arbejde var at engagere mig lokalpolitisk hos Liste T, hvor jeg vil fortsætte kampen for at forbedre skolerne i Dragør Kommune til gavn for både vores børn, lærere og pædagoger.

Jeg er 37 år og arbejder som marketingansvarlig i et IT sikkerhedsfirma i Dragør. Jeg er gift med Kaspar, der arbejder som arkitekt, og sammen har vi Vilma på 8 år og Freja på 10 år, der begge går på Dragør Skole Syd.

Citat:

Mit politiske hjerte brænder først og fremmest for Dragørs skoler

 

Personlige mærkesager

  • Bedre forhold på Dragørs skoler – nedbring klassekvotienterne og opret et 9. klassespor
  • Øgede ressourcer til inklusion – ekstra hjælp til de børn der har behov
  • Ringbus til lufthavnen – til gavn for alle byens borgere
  • Støtte til Dragørs kulturelle tilbud – så vi fortsat kan formidle byens gode fortællinger

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende Liste T’s politik og mine personlige holdninger, så er du velkommen til at kontakte mig:

Kristine Bark Grundahl
Lundevej 157
2791 Dragør
Tlf. 51 94 62 89

Mail: kristine.grundahl@gmail.com

Læs mere på www.t-dragoer.dk

Mød os på Facebook, Instagram og YouTube

 

Tilbage til kandidatlisten