Jutta Hørlyck

Valget af politisk forening er enkelt for mig. Liste T arbejder kun for Dragør, skeler ikke til landspolitik, så derfor er jeg kandidat for Liste T.

Jeg har i 24 år deltaget i kommunalbestyrelsesarbejdet og anser det for betydningsfuldt at deltage i lokalsamfunds politiske liv.

Lokalpolitik drejer sig om de borgernære områder, børnepasning, pleje,  omsorg, folkeskole, trafik og lokale kulturtilbud. I disse forhold er borgerne mestre og skal derfor deltage i debatten før der træffes politiske afgørelser.

Politiske beslutninger
Det er afgørende at sager er fuldt oplyst og at borgere inddrages mest muligt, før der træffes politiske beslutninger. I Dragør har vi heldigvis mange engagerede borgere, de udgør en demokratisk ressource, som gør kommunen aktiv og levende. Det skal vi fastholde og sprede til nye borgere, for kun derigennem kan vi fastholde en dynamisk kommune, som vi er glade for at bo i og som vi engagerer os i.

Jeg vil arbejde for åbenhed i sagsbehandlingerne, som Liste T har gjort det siden 1962 og vil modarbejde alle forsøg på lukkethed i den politiske debat.

Mine ca. 40 år i kommunen har givet mig indsigt i og forståelse for demokratiets betydning i vores hverdagsliv. Det skal fastholdes og videreudvikles til glæde for alle borgere i kommunen. Vi vil arbejde for at skabe en god tilværelse for alle grupper af borgere, som selvfølgelig har forskellige behov i hverdagslivet.

Fremtiden
Dragørs særpræg skal bevares, men også udvikles og tilpasses det moderne familielivs behov for et godt og trygt hverdagsliv.

Dragør skal være levende og fuld af oplevelser i naturen og bymiljøerne hvor vi mødes og  får fælles oplevelser.

Tilbage til kandidatlisten