Hanne Wanscher

Dragør skal være endnu mere grøn og klimavenlig i fremtiden

Hvis ansvar er det?
Miljø og klima er så vigtig en del af vores fælles fremtid, at det skal tænkes ind i alle facetter af vores liv i Dragør. Vi skal alle, ikke bare kommunen og kommunalpolitikerne, være med til at gøre en forskel for miljøet og vores klima. Det skal være en vane i vores hverdag og arbejdsliv at tænke miljø og klimasmart i alt, hvad vi foretager os.

Men selvfølgelig er det vigtigt, at kommunen går forrest.

I Dragør Kommune er vi stolte over, at vi har vundet en pris for at have udarbejdet den bedste klimatilpasningsplan i Danmark. Med den i hånden er vi kommet et godt stykke på vejen til en tryg fremtid. For hvor er det vigtigt, at vi får tilpasset vores kommune til de store udfordringer, vi har med stigende nedbør – ikke bare i mængden, men også i densiteten. Vi skal kunne leve trygt, også selv om vandet omkring os i en nær fremtid kan føles truende.

Men tilpasning gør ikke alene en grøn kommune og en tryg fremtid. Vi skal også forebygge. Kommunen gør allerede rigtig meget for at spare på CO2-udledningerne, men der kan gøres endnu mere og samtidig spares penge. F.eks ved at få skiftet alle offentlige lyskilder ud med LED-lys. Udgifterne er hurtigt tjent ind, og udgifterne til el bliver betydeligt minimeret.

Kommunen skal også gå forrest i forhold til den støj- og luftforurening, som lufthaven genererer, og som med den påtænkte udvidelse vil forværre miljøet i Dragør Kommune. For selv om flyende bliver bedre og mere støjsvage, så ædes miljøgevinsten af, at der er flere fly, som lander og letter.

Liste T støtter og holder kommunen fast på fortsat at få lufthavnen til at overholde grænseværdierne for udledning af flyemissioner, støjgrænser og brugen af miljøskadelige stoffer ved rensning af fly m.m.

Vi dragørborgere kan selv gøre meget for at sænke CO2-udslippet, og vi skal gøre det i fællesskab, og vi skal inspirere hinanden, for det er, når vi løfter i flok, at det kan mærkes og gør en forskel. Vi kan f.eks handle lokalt, vi kan tage cyklen i stedet for bilen til de korte ture, man kan være så klimasmart, at man skifter den ene bil ud med en elcykel – som en del efterhånden har gjort – vi kan genbruge mere og med kommunens hjælp blive endnu bedre til at sortere vores affald.

Apropos elcykler kunne det være en idé til afprøvning her i Dragør at gøre, som de har gjort i bl.a. Spendrup nord for Randers. Her har kommunen udlånt elcykler til borgerne, så de over en periode på 3 uger har kunnet opleve, hvor dejligt nemt og bekvemt det er at cykle – og det endda med medvind op ad bakke.

I Spendrup var det Superbrugsen, der stod for udlånet, og 21 % svarer efterfølgende, at de nu har købt en elcykel, og 47 % overvejer det. I København, hvor man har haft et projekt – ’test en ELcykel’ – har ca. 30 % efterfølgende købt en elcykel.

Personligt cykler jeg til arbejdet i København hver dag, jeg får både klaret tankerne og motion. Det eneste, jeg kan klage over, er, at der er for lidt grønne bølger og for mange huller og buler i asfalten.

Vi skal have miljø og klima på dagsordenen, og Liste T vil være med til, at kommunen går forrest og er med til at synliggøre, hvordan miljøet har det – de gode resultater skal vises frem, og de gode ideer skal synliggøres: En ide til hvordan det kan gøres, kan være en klima-og miljøpris. I Dragør har vi så mange forskellige priser, som uddeles hvert år, så vi skal da også have en miljø- og klimapris til de bedste initiativer blandt borgene, foreninger, institutioner og skoleelever?

I kommunalt regi kunne vi også forestille os at have en rådgiver, som kan vejlede borgerne, når der skal søges om et nyt klimatiltag. Med al det vand, vi får fra oven, så lad det blive nemt at søge om at få lov at bruge regnvandet i toilettet eller til tøjvask. Kommunen skal bane vejen, så det bliver nemt både at hjælpe miljøet, spare på grundvandet og CO2-udslippet.

Vi skal have kommunen til at blomstre af ideer, og kommunen skal hjælpe med, at der ikke er for mange benspænd, så vi på forhånd opgiver at gøre en forskel.

Læs videre i vores valgprogram, og bliv klogere på vores miljø og klimapolitik

Tilbage til kandidatlisten