Ea Damgaard

Lad os udvikle vores unikke værdier

Jeg stiller op for Liste T, fordi det er vigtigt for mig at beskytte og udvikle vores unikke rekreative og kulturelle værdier i Dragør Kommune. Vi skal tage vare på vores bevaringsværdige bymiljøer – Store Magleby landsby og Dragør gamle by – og vi skal passe på vore grønne åndehuller. Dragørs enestående kystlinje med fredede enge, strande og Dragør Søbad, som stadig flere børn og voksne nyder, er en gave til alle, som vi må skønne på og værne om. En kommunal badeanstalt med faciliteter for alle kommer ikke af sig selv.

Tilbage til kandidatlisten