Bent Larsen

Jeg er 80 år og har hele mit liv boet i Dragør. De første 30 år forskellige steder i Dragør gamle by og efterfølgende i nybygget hus på Sydstranden, hvor jeg fortsat bor. For nylig døde min kære hustru Lone og det har naturligvis ændret mit liv. Sammen med Lone fik jeg 2 døtre, der har gået i Vierdigets Skole, og 4 børnebørn i alderen 5-12 år, så jeg har kendskab til institutions- og skolelivet.

Efter endt præliminæreksamen fra Dragør skole blev jeg elev på det daværende Dragør Rådhus (nu lokalarkiv) og blev oplært i alle dele af den kommunale administration. Efter 15 år skiftede jeg til den lidt større St. Magleby kommune. Gennem hele mit arbejdsliv har jeg deltaget i en masse kurser, hvor jeg bl.a. blev skatterevisor på Forvaltnings Højskolen.

Et år før sammenlægningen af Dragør og St. Magleby,  rykkede jeg retur til Dragør som skattechef. Ved sammenlægningen blev jeg souschef i det sammenlagte skattevæsen, men gik på pension før staten overtog skattevæsenet.  Efter små 45 års arbejde på rådhusene og nært samarbejde med lokalpolitikere, stillede jeg op til kommunalvalg for Liste T og var i kommunalbestyrelsen 1998 – 2005, indtil jeg af hensyn børnebørn ikke genopstillede.

Som søn af en fisker og gåseholder, har jeg fra min tidligste barndom kommet meget på havnen og strandengene og nyder fortsat at gøre dette. Har tidl. haft både gæs, ænder, høns, duer, hund og kaniner, men har siden 2006 koncentreret mig om at være formand for Danmarks Naturfredningsforenings Amager afdeling, samt fulgt lokalpolitikken fra sidelinien. Har tidligere været aktiv i flere lokale foreninger, bl.a. kasserer i Kræftens Bekæmpelse og Strandjagten og faglig tillidsmand.

Når jeg nu igen stiller op til valg for Liste T, så er det for at kæmpe for at bevare mest muligt af vor grønne natur, bl.a. Dragør Idrætspark, der er lokalplanlagt til bypark med tennisbaner mv., men som skoleflertallet, de landspolitiske lister, har tænkt sig at sælge. Jeg mener desuden, at der kun skal ske en nænsom udvikling af Dragør Havn uden boliger. Jeg vil også kæmpe for, at vi igen får svømmehal i Dragør og det ser nu ud til at være på vej – heldigvis efter den model Liste T bragte på banen – med inspiration fra Stevns badet. Ikke det OPP-fantasiprojekt som flere andre drømte om, der kan ende med økonomisk mareridt, men en overkommelig lille hal med 25 m bassin, som Sundbybadet, hvor børn kan lære at svømme og andre kan motionere.

Har tidl. i mange år til jeg fyldte 70, været brugerrepræsentant i TRYG forsikring og her været med til at oprette TRYGFONDEN og deltaget i fondsuddelinger.

Har i de sidste 3½ år været medlem af det lovpligtige Ældreråd – indtil vi for nylig valgte at nedlægge os selv! Det gjorde vi fordi, at flertallet i kommunalbestyrelsen ikke havde respekt for det arbejde Ældrerådet leverede.

 

Tilbage til kandidatlisten