Asger Bastrup

Asger Bastrup: Vi skal gøre noget mere for de unge

Offentlig Transport
Mangel på effektiv offentlig transport skal ændres. De unge i Dragør går i skole i Tårnby og København, og derfor er det yderst vigtigt, at vi får etableret en bedre kollektiv trafikløsning. Med metroforbindelserne til Vestamager og Københavns Lufthavn er denne udvikling startet, og på længere sigt bør Dragør Kommune etablere en letbane til lufthavnen. På kort sigt vil en højfrekvent busforbindelse til Københavns Lufthavn være en løsning. Dette kan muliggøres ved etablering af en servicebus, som gør det lettere og hurtigere for de unge og andre borgere.

Sport og Fritidsaktiviteter
Derudover ønsker jeg, at der afsættes midler til at skabe et større udbud af fritidsaktiviteter, så unge hverken har lyst eller er nødsaget til at udøve sport og andre fritidsaktiviteter andetsteds. Eksempler på dette er forbedrede atletikfaciliteter, ekstra kunstgræsbane i Dragør Boldklub, bedre haller samt flere og forbedrede vandaktiviteter ved lystbådehavnen.

Projektet Copenhagen White Water Park kan være en fantastisk løsning: Det er en vild flod, som vil inkludere aktiviteter som rafting, surfing, redning, kajak, kano etc. Både placering og økonomi skal selvfølgelig undersøges grundigt – det kunne f.eks. ligge i forbindelse med DGI’s initiativ vedrørende Kongelundsfortet og de arealer, der ligger i nærheden af fortet.

De unge skal tænkes ind
Hovedsageligt synes jeg, at vi i Dragør Kommune skal tænke mere på de unge. I en vis alder beslutter klart størstedelen af de unge at flytte væk, fordi Dragør Kommunes udbud af aktiviteter, jobs, boliger, transportmuligheder etc. simpelthen ikke rammer de unges behov.

Det er yderst vigtigt, at vi laver om på det. De unge i Dragør Kommune skal prioriteres. Vi skal skabe et miljø, hvor alle aldre trives, og hvor alle har muligheder for at leve et liv med rige muligheder. Dette inkluderer naturligvis de unge.

Citat

De unge i Dragør Kommune skal prioriteres

Min Baggrund
Jeg er 20 år og opvokset i Dragør. Jeg er stadig bosat i Dragør og studerer på nuværende tidspunkt B.Sc. International Business på Copenhagen Business School (CBS).

Hele min gymnasietid gik jeg i skole inde i byen. Mere præcist gik jeg i skole på Kultorvet, ti minutters gang fra Nørreport station. Det betød, at jeg hver dag brugte sammenlagt halvanden til to timer på offentlig transport. Det er lang tid.

Rigtig mange unge i Dragør døjer med dette problem. Den offentlige trafikløsning i Dragør Kommune er ikke effektiv nok.

Hele mit liv har jeg dyrket sport, både i Dragør og andetsteds. Aktuelt spiller jeg på 1. senior i Dragør Boldklub. Jeg er meget fysisk aktiv, og jeg ved, at sport og fritidsaktiviteter er en stor del af de fleste unges hverdag.

Jeg har meldt mig ind i Liste T, fordi jeg mener, vi sammen kan skabe et bedre miljø for de unge i Dragør Kommune.

Personlige Mærkesager

  • Bedre offentlig trafikløsning – nej tak til lange ventetider og forsinkelser.
  • Forbedrede fritidsaktiviteter – ekstra kunstgræsbane i Dragør Boldklub, tennishal samt udvikling af vandaktiviteter på havnen.
  • Mere fokus på de unge i kommunen – de unge skal have mere indflydelse.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende Liste T’s politik og mine personlige holdninger, så er du velkommen til at kontakte mig:

Asger Bastrup
Kai Lippmanns Allé 3
2791 Dragør
Tlf. 60 18 15 13
Mail: asgerbastrup@hotmail.com

Læs mere på www.t-dragoer.dk
Mød os på Facebook, Instagram og YouTube

 

Tilbage til kandidatlisten